Podsłuch w telefonie - nagrywanie otoczenia
Aspekty techniczne oraz prawne

Telefon z Androidem - podsłuchiwanie otoczenia oraz nagrywanie rozmów - zobacz jak zamienić telefon w urządzenie do podsłuchu.


Aspekty Techniczne

Nagrywanie otoczenia - podsłuch w telefonie

Nasze najnowsze oprogramowanie na telefony z Androidem, wprowadza nową funkcjonalność dla naszych użytkowników - nagrywanie otoczenia inaczej podsłuch w telefonie. Nowa funkcja nagrywania otoczenia wprowadza rewolucyjne rozwiązanie pozwalające podsłuchiwać otoczenie w zupełnie nowy sposób.

Manager nagrywania - podsłuch bez zasięgu GSM

Dzięki zastosowaniu managera nagrywania, w odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań telefon nie musi być w zasięgu sieci GSM jak i nie potrzebuje dostępu do internetu by rozpocząć proces nagrywania. Konkurencyjne rozwiązania umożliwiają podsłuch otoczenia tworząc połączenie konferencyjne lub otwierając połączenie z wybranym nr telefonu, często też do aktywacji nagrywania wymagają przesłania wiadomości SMS. Rozwiązania te posiadają szereg wad - min. blokują standardowe funkcje telefonu, zużywają znaczne ilości energii oraz uniemożliwiają podsłuch w wypadku braku sieci. Nasze rozwiązanie pozwala zaplanować kiedy nagrywanie ma się włączyć oraz ile czasu ma trwać, uwalniając tym samym użytkownika z konieczności aktywnego uczestnictwa np w czasie kiedy nie ma takiej możliwości. Nagrania są zapisywane i wysyłanie do zabezpieczonej chmury zwalniając użytkownika z konieczności nagrywania na swoim urządzeniu jak ma to miejsce w wypadku połączeń konferencyjnych. Specjalnie dobrane parametry nagrywania sprawiają że dźwięk jest bardzo wysokiej jakości zbierając nawet odległe dźwięki.
Wszystkie nagrania dostępne są w panelu użytkownika - nagrania przechowywane są do siedmiu dni, w tym czasie można je pobrać i zapisać na własnym urządzeniu.

Nagrywanie rozmów - połączeń telefonicznych

Nagrywanie rozmów telefonicznych na urządzeniach z Androidem wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym, ze względu na szereg różnego rodzaju implementacji, zarówno hardwaru jak i softwaru, nawet urządzenia jednej marki lub nawet rodziny modeli potrafią oferować diametralnie różne metody nagrywania. Delikatne aktualizacje oprogramowania potrafią zmienić lub kompletnie zakłócić, wcześniej dobrze funkcjonujące nagrywanie. Bardzo często oprócz samych ograniczeń wynikających ze specyfikacji urządzenia, często nowe aktualizacje narzucają ograniczenia prawne, które zgodnie z prawem zakazują nagrywania naszego rozmówcy.
Dodatkowym ograniczeniem jest specyfikacja telefonu - telefony niższej klasy nie posiadają często odpowiednio dużych zasobów np pamięci RAM by nagrać długie np 2 godzinne rozmowy.

Zaawansowana konfiguracja - rozwiązanie problemu różnej konfiguracji sprzętowej

Mając na uwadze powyższe ograniczenia udostępniliśmy naszym użytkownika zaawansowaną konfigurację nagrywania rozmów telefonicznych. Dzięki tej dodatkowej funkcjonalności użytkownik ma możliwość dopasowania ustawień nagrywania do specyfikacji posiadanego urządzenia.
Takie rozwiązanie pozwala nagrywać nawet rozmowy na urządzeniach które nie wspierają opcji pełnego nagrywania rozmów telefonicznych VCALL. Dzięki dodatkowym ustawienia możliwe jest nawet nagrywanie ścieżki przychodzącej mimo że urządzenie nie wspiera takiej możliwości. Mimo że jakość nagrania jest znacznie słabsza niż w wypadku pełnego nagrywania to po dodatkowej obróbce lub z samego kontekstu rozmowy jest możliwe pozyskanie ważnych dla nas informacji.
Wspierane ustawienia:
  • DEFAULT - ustawienie standardowe - umożliwia nagranie właściciela telefonu
  • MIC - nagrywanie rozmowy przy użyciu mikrofonu - pozwala obejść prawne ograniczenia nagrywania wykorzystując obudowę jako nośnik dźwięku
  • VCOM - Voice Communication, używa mikrofonu do nagrywania rozmowy z dodatkowymi parametrami np usuwając echo i wzmacniając dźwięk
  • VCALL - Opcja pełnego nagrywania obu ścieżek dźwiękowych - niedostępna na niektórych modelach telefonu
Nasze oprogramowanie oprócz ww ustawień zawiera dodatkowe usprawnienia pozwalające nagrywać nawet do 90 minut rozmowy na starszych urządzeniach. Należy jednak pamiętać, że w wypadku procesowania dużej ilości rozmów starsze urządzenia mogą nie być w stanie nagrać wszystkich rozmów telefonicznych. Nasz zespół ściśle współpracuje z użytkownikami naszej aplikacji, dlatego idąc za głosem naszych klientów obecnie w przygotowaniu jest wersja "K" aplikacji PhoneTrack, która będzie ograniczać nagrania rozmów do listy zdefiniowanych numerów. Umożliwi to użytkownikom starszych urządzeń, którzy wykonują znaczne ilość rozmów do filtrowania połączeń by uzyskać najlepszy współczynnik nagrywanych do odbytych rozmów.

Aspekty Prawne

Należy pamiętać, że inwigilacja osób trzecich bez ich zgody jest przestępstwem. Jeżeli stosujemy oprogramowanie do monitorowania telefonu poza granicami Polski, musimy mieć świadomość, że podobne zapisy mogą znajdować się w kodeksie karnym innych państw. Naszym obowiązkiem jako użytkownika jest znać prawo kraju w jakim stosujemy oprogramowanie służące do kontroli telefonu.
Zgodnie z Artykułem 267 kodeksu karnego: "kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Wszelkie wątpliwości w interpretacji powyższego przepisu powinny być skonsultowane z prawnikiem. My jako wydawcy oprogramowania - narzędzia nie udzielamy porad prawnych oraz nie bierzemy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie oprogramowania.

Dobrze jednak jest wiedzieć, że nawet nielegalnie zdobyty dowód może być punktem wyjścia w poszukiwaniu dalszych dowodów służących w rozprawie sądowej, może też rozwiać nasze wątpliwości lub może pomóc podjąć właściwą decyzję życiową.
Bardzo często też, w wypadku dzieci może ułatwić nam wykrycie zagrożeń, zarówno ze strony osób 3cich jak i planów samego dziecka w popełnieniu czynu zabronionego lub niebezpiecznego.

Zespół PhoneTrack


Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie bez zgody autora zabronione.