Monitoring na telefon

Warunki rejestracji

Do zarejestrowania użyj adresu e-mail który będzie używany później do komunikacji, aktywacji i powiadomień. Na adres ten wysyłamy wyłącznie wiadomości związane z funkcjonowaniem systemu. Nie przetwarzamy i nie udostępniamy prywatnych danych naszych użytkowników za wyłączeniem sytuacji koniecznych do zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu i/lub na wyraźne polecenie użytkownika. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z prawem użycie naszego oprogramowania, obowiązkiem użytkownika jest znać prawo kraju na terenie, którego będzie używane oprogramowanie.
 Stosujemy pliki cookies.
Z poważaniem zespół PhoneTrack.pl

Aby korzystać z systemu należy posiadać aktywny nr IMEI oraz wykupioną licencję, nie jest to jednak konieczne by założyć konto w systemie.

Rejestracja(Minimum znaków 8)


Zakładając konto w naszym systemie AKCEPTUJESZ warunki rejestracji.

Login
Home